380092, საქართველო, თბილისი,
თორნიკე ერისთავის ქ. 1

ტელ/ფაქსი: (995 32) 2-94-25-88;

ტელ: (995 32) 2 69 07 20;

ელ-ფოსტა: ilekro2002@yahoo.com

 
Created Geolinks web studio 2003 Tbilisi, Georgia