შ.პ.ს. "ილეკრო" აწარმოებს უნივერსალურ სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხების გამას.

 

 

 


ნებისმიერი სირთულის დეტალების მექანიკურ დამუშავებას;

 

 

 

ყველა მოდელის ლითონდამამუშავებელ დაზგა-დანადგარების კაპიტალურ შეკეთებას;

 

 


სხვა და სხვა სახის სახალხო მეურნეობისათვის მოწყობილობების და მექანიზმების დამზადება-შეკეთებას. ნებისმიერი ნახაზით ნებისმიერი კვანძების აწყობა.

 

 


კოოპერაციულ საწყისებზე ნებისმიერი ზომის თუჯის ნაკეთობების და სხვადასხვა დეტალების ჩამოსხმა, სარეკლამო ფირნიშებისა და მაგისტრალური კონსტრუქციების დამზადება - დამონტაჟება.

 

 
Created Geolinks web studio 2003 Tbilisi, Georgia